• *ขอเชิญติดตาม YouTube บันทึกวีดีโอความรู้รับชมได้ที่ คลังความรู้ คลิก Kst Channel 2021
  • *คู่มือต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร คลิกที่ กล่อง"การพัฒนาบุคลากร"

ถ่ายทอดสดการบรรยาย


ภาพกิจกรรม