หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สกธ.ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

สกธ.ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

  19 ก.พ. 2567, 11:56  718

สถาบันเกษตราธิการได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็น "องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มกราคม 2567 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเสริมแรงจูงใจในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีบทบาทในการสร้างคนดีเพื่อสังคมที่ดีต่อไป 

รายละเอียด