หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติผู้เข้ารับการฝึกอบรม ของสถาบันเกษตราธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

สถิติผู้เข้ารับการฝึกอบรม ของสถาบันเกษตราธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

  18 เม.ย. 2567, 10:51  1,301

สถิติผู้เข้ารับการฝึกอบรม ของสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

(ตามเอกสารรายละเอียด)

รายละเอียด