หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร นบส.รุ่นที่ 72-73

หลักสูตร นบส.รุ่นที่ 72-73

  14 มิ.ย. 2562, 14:07  4,902

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง  รุ่นที่ 72
ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง  รุ่นที่ 73

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562


หมายเหตุ : ใบสมัคร สามารถ แบบฟอร์ม หรือตรงดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊กหัวข้อ แบบฟอร์มใบสมัคร นบส.

รายละเอียด