หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร นบส.รุ่นที่ 72-73

หลักสูตร นบส.รุ่นที่ 72-73

  5 เม.ย. 2562, 14:11  2,338

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง  รุ่นที่ 72
ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง  รุ่นที่ 73

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562
 

รายละเอียด