หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
หลักสูตร "การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)"

หลักสูตร "การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)"

  25 ต.ค. 2562, 16:25

โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ

หลักสูตร "การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)"

ระหว่างวันที่ 18 - 29 พฤศจิกายน 2562 (10 วันทำการ)

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

รายละเอียด