หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)

หลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)

  18 พ.ย. 2562, 14:22  1,383

โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ

หลักสูตร "การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)"

ระหว่างวันที่ 18 - 29 พฤศจิกายน 2562 (10 วันทำการ)

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

รายละเอียด