หน้าหลัก
หลักสูตร นบส.กษ.
หลักสูตร นักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2 (นบส.กษ.2)

หลักสูตร นักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2 (นบส.กษ.2)

  29 ก.ย. 2563, 14:04

หลักสูตร นักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2

(นบส.กษ.2)

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 -  มกราคม 2562

 

รายละเอียด