หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
หลักสูตร การพัฒนาการคิด การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

หลักสูตร การพัฒนาการคิด การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

  9 ธ.ค. 2562, 13:56

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร การพัฒนาการคิด การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลาง บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

รายละเอียด