หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการพัฒนาการคิด การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรการพัฒนาการคิด การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

  26 ก.พ. 2563, 10:55  1,642

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร การพัฒนาการคิด การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกษตรกลาง บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

รายละเอียด