หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์ และผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 2

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์ และผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 2

  26 ก.ค. 2565, 11:41

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
และผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 14 กันยายน 2565

 


 

 

 

รายละเอียด