หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 2

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 2

  30 ก.ค. 2565, 11:33  1,133

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
และผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 14 กันยายน 2565

รายละเอียด