หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1

  9 ก.ค. 2564, 12:18

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 17 ธันวาคม 2564

รายละเอียด