หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง(วกส.) รุ่นที่ 1

หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง(วกส.) รุ่นที่ 1

  9 ก.ค. 2564, 12:07  1,220

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 17 ธันวาคม 2564

รายละเอียด