หน้าหลัก
หลักสูตร นบต.
หลักสูตรนักบริหารระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 67

หลักสูตรนักบริหารระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 67

  21 มี.ค. 2567, 11:38

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 67

ระหว่างวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร และการศึกษาดูงานในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

รายละเอียด