หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรนักบริหารระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 67

หลักสูตรนักบริหารระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 67

  16 ก.พ. 2567, 16:14  5,090

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 67

ระหว่างวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร และการศึกษาดูงานในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

รายละเอียด