หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
หลักสูตรความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 5

หลักสูตรความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 5

  1 พ.ค. 2562, 15:05

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตรความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศและการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 5

ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุมชั้น2 สถาบันเกษตราธิการ บางเขน กรุงเทพฯ

รายละเอียด