หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศและการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 5

หลักสูตรความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศและการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 5

  22 พ.ค. 2562, 12:20  499

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจองค์การระหว่างประเทศ และการเกษตรต่างประเทศ รุ่นที่ 5

ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ บางเขน กรุงเทพฯ

รายละเอียด