หน้าหลัก
หลักสูตร ข้าราชการใหม่
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 37 และ รุ่นที่ 38

หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 37 และ รุ่นที่ 38

  29 พ.ย. 2562, 12:49

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2562

รุ่นที่ 38 ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2563

รายละเอียด

ทำเนียบรุ่น หลักสูตร ข้าราชการใหม่