หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ีราชการ

หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ีราชการ

  10 ม.ค. 2563, 15:44  3,211

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2562

รุ่นที่ 38 ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม 2563

รายละเอียด