หน้าหลัก
หลักสูตร ข้าราชการใหม่
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 35 และ รุ่นที่ 36

หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 35 และ รุ่นที่ 36

  4 เม.ย. 2562, 09:57

หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 35 และ รุ่นที่ 36

รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562

รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 19 – 28 มิถุนายน 2562

รายละเอียด

ทำเนียบรุ่น หลักสูตร ข้าราชการใหม่