หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 35 และ รุ่นที่ 36

หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 35 และ รุ่นที่ 36

  19 เม.ย. 2562, 14:21  540

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

รุ่นที่ 35 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562

รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 19 – 28 มิถุนายน 2562

-----------------------------------------------

รายละเอียด