หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกโฉมสมรรถนะ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกโฉมสมรรถนะ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

  30 ก.ค. 2565, 11:39

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกโฉมสมรรถนะ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสู่องค์กรสมัยใหม่ ในรูปแบบ Online รุ่นที่ 1
จัดโดย สถาบันเกษตราธิการ อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

รายละเอียด