หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกโฉมสมรรถนะ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกโฉมสมรรถนะ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

  9 ส.ค. 2565, 13:10  720

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกโฉมสมรรถนะ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสู่องค์กรสมัยใหม่ ในรูปแบบ Online รุ่นที่ 1
จัดโดย สถาบันเกษตราธิการ อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

รายละเอียด