หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำในวันพรุ่งนี้ (Leaders for Tomorrow)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำในวันพรุ่งนี้ (Leaders for Tomorrow)

  18 ส.ค. 2566, 10:46  979

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำในวันพรุ่งนี้ (Leaders for Tomorrow)
ระหว่างวันที่ 21 – 31 สิงหาคม 2566  (จำนวน 9 วันทำการ)
ณ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการศึกษาดูงาน ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

รายละเอียด