หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การรับสมัคร เพื่อรับทุน AIT ประจำปีงบประมาณ 2564

เรื่อง การรับสมัคร เพื่อรับทุน AIT ประจำปีงบประมาณ 2564

  7 ธ.ค. 2563, 16:33  937

ประกาศคณะกรรมการบริหารโครงการทุนศึกษา ทุนฝึกอบรม

ของข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของสถาบันเกษตราธิการ

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

รายละเอียด