หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร นบส.รุ่นที่ 80-81

หลักสูตร นบส.รุ่นที่ 80-81

  20 เม.ย. 2565, 14:51  3,510

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 80-81 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 100%

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 80

(ประมาณการ)กำหนดจัดการฝึกอบรม วันที่ 21 มีนาคม - 24 พฤษภาคม 2565 (40วัน)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 81
(ประมาณการ)กำหนดจัดการฝึกอบรม วันที่ 4 กรกฎาคม - 1 กันยายน 2565 (40วัน)

รายละเอียด