หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 27 - 28

หลักสูตร ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 27 - 28

  15 ส.ค. 2560, 09:42  2,999

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าหที่ราชการ

รุ่นที่ 27 ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560

รุ่นที่ 28 ระหว่างวันที่ 20 - 29 มิถุนายน 2560

รายละเอียด