หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรนักบริหารระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 70

หลักสูตรนักบริหารระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 70

  9 พ.ค. 2567, 15:21  3,253

รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น (นบต.) รุ่นที่ 70

ระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร และการศึกษาดูงานในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด