หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Upskill/Reskill)

หลักสูตรการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Upskill/Reskill)

  29 มิ.ย. 2566, 09:59  613

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Upskill/Reskill)
ระหว่างวันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันเกษตราธิการ เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ

*** การแต่งกาย : สุภาพสตรีใส่ชุดกางเกงแบบสุภาพ ***

รายละเอียด