หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร นบส.กษ.6

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตร นบส.กษ.6

  21 เม.ย. 2566, 14:26  2,724

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 6
Civil Service Executive Development Programme Ministry of Agriculture and Cooperatives
 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 29 มิถุนายน 2566

             รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 6

รายละเอียด