หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Human Resource Development : HRD Plan)

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Human Resource Development : HRD Plan)

  10 พ.ค. 2561, 17:25  404

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(Human Resource Development : HRD Plan)

ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและ
เทคโนโลยีพัฒนาทรัพยากรบุคคล(กศท.)
   โทร. 0 2940 5593 ต่อ142

รายละเอียด