หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กษ. พ.ศ. 2566-2570

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กษ. พ.ศ. 2566-2570

  7 ก.ค. 2564, 10:09  721

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570

ในรูปแบบ Online  ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2564  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

                                ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2564  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 

โดยใช้โปรแกรม Zoom  Cloud  Meeting

รายละเอียด