หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 27

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 27

  26 ก.ค. 2560, 10:25

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 27

ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560

ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี

รายละเอียด