หน้าหลัก
หลักสูตร นบต.
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นบต. รุ่นที่ี 19

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นบต. รุ่นที่ี 19

  10 พ.ย. 2559, 10:31

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 19

ประจำปีงบประมาณ 2560

ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2559

รายละเอียด