หน้าหลัก
หลักสูตร ข้าราชการใหม่
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 25 และ รุ่นที่ 26

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 25 และ รุ่นที่ 26

  11 พ.ย. 2559, 16:54

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559

รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2559

รายละเอียด

ทำเนียบรุ่น หลักสูตร ข้าราชการใหม่