หน้าหลัก
หลักสูตร นบต.
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 63 -64 ปีงบประมาณ 2566

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 63 -64 ปีงบประมาณ 2566

  13 มี.ค. 2566, 10:21

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับต้น รุ่นที่ 63 -64 
ปีงบประมาณ 2566

(รูปแบบการเรียนรู้บนระบบ Online Learning)

ลิงก์สมัครสมาชิกแล้วเข้าระบบสมัครหลักสูตร https://kst-register.moac.go.th/

รายละเอียด