หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ สป.กษ.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ สป.กษ.

  24 ก.ค. 2562, 12:17

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ สป.กษ.

ระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2562

ณ โรงแรมในจังหวัดระยอง

รายละเอียด