หน้าหลัก
Smart Officer
หลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 36

หลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 36

  7 พ.ค. 2561, 14:58

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร Smart Officer  รุ่นที่ 36 ปีงบประมาณ 2561

ระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2561

ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด