หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
หลักสูตร English for Office Workers รุ่นที่ 2

หลักสูตร English for Office Workers รุ่นที่ 2

  25 มิ.ย. 2562, 15:30

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร English for Office Workers รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

อบรมระหว่างวันที่ 13 - 30 สิงหาคม 2562 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันเกษตราธิการ

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

รายละเอียด