หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
หลักสูตร English for Office Workers ประจำปีงบประมาณ 2564

หลักสูตร English for Office Workers ประจำปีงบประมาณ 2564

  24 พ.ค. 2564, 11:59

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร English for Office Workers ประจำปีงบประมาณ 2564

ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2564 (14 วันทำการ)

ณ ห้องอบรม ชั้น 3 สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน กรุงเทพฯ

รายละเอียด