หน้าหลัก
หลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ
หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร และการเขียนรายงาน

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร และการเขียนรายงาน

  23 ก.ค. 2562, 11:41

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร และการเขียนรายงาน
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2562
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุม สถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

รายละเอียด