หน้าหลัก
หลักสูตร นบส.
หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 86 - 87

หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 86 - 87

  12 เม.ย. 2567, 12:01

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 86 – 87 ประจำปีงบประมาณ 2567
รุ่นที่ 86 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567
รุ่นที่ 87 ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2567

รายละเอียด