หน้าหลัก
หลักสูตร นบส.
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 66

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 66

  19 ส.ค. 2559, 10:22

ขอแจ้งเปลี่ยนวันที่จัดฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 66

จากเดิม ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน - 17 สิงหาคม 2559
เป็น  ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน - 9 สิงหาคม 2559

หมายเหตุ สามารถโหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และ ทำเนียบรุ่น เพื่อกรอกรายละเอียดได้ที่
หัวข้อ คลังความรู้ --> ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบบฟอร์มทำเนียบรุ่น หลักสูตร นบส. รุ่นที่ 66 แบบฟอร์ม
แบบบฟอร์มใบสมัคร หลักสูตร นบส. รุ่นที่ 66

รายละเอียด