หน้าหลัก
หลักสูตร นบส.
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง : หลักสูตรฝึกอบรม นักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง : หลักสูตรฝึกอบรม นักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  31 ส.ค. 2561, 12:38

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง : หลักสูตรฝึกอบรม นักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานการศึกษากลุ่ม OG1-6

- รายงานการศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ

- รายงานการวิเคราะห์ชุมชน (Social Lab)

 

รายละเอียด