หน้าหลัก
หลักสูตร นบส.
หลักสูตร นบส. รุ่นที่ 83 - 85

หลักสูตร นบส. รุ่นที่ 83 - 85

  14 มี.ค. 2566, 14:44

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 83 – 85
ปีงบประมาณ 2566
รุ่นที่ 83 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2566
รุ่นที่ 84 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 15 มิถุนายน 2566
รุ่นที่ 85 ระหว่างวันที่   8 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2566
รูปแบบการฝึกอบรม ฝึกอบรมด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Online Learning)แบบถ่ายทอดสด ด้วยโปรแกรม ZOOM CLOUD MEETINGS ตลอดหลักสูตร 35 วัน (เว้นวันหยุดราชการ)

เข้าลิงก์เพื่อสมัครสมาชิกและหลักสูตร https://kst-register.moac.go.th/

รายละเอียด