หน้าหลัก
หลักสูตร นบส.
หลักสูตร นบส. รุ่นที่ 77 และรุ่นที่ 78

หลักสูตร นบส. รุ่นที่ 77 และรุ่นที่ 78

  17 มี.ค. 2564, 10:00

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง 

(นบส.) รุ่นที่77 และรุ่นที่ 78

ประจำปีงบประมาณ 2564

ระยะเวลาดำเนินการ  :      รุ่นที่ 77 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 25 พฤษภาคม 2564 (จำนวน 40 วัน)

                                         รุ่นที่ 78 ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน - 4 สิงหาคม 2564 (จำนวน 40 วัน)

รายละเอียด