หน้าหลัก
หลักสูตร นบส.
หลักสูตร นบส.รุ่นที่ 69

หลักสูตร นบส.รุ่นที่ 69

  29 พ.ค. 2560, 11:13

โครงการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 69

ประจำปีงบประมาณ 2560

ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 2 สิงหาคม 2560

 ใบสมัคร หลักสูตร นบส. รุ่นที่ 69  

ใบตอบรับ หลักสูตร นบส. รุ่นที่ 69  

หรือ คลิกตรงดาวน์โหลด ใบสมัคร นบส. รุ่นที่ 69

ทั้งนี้ ขอให้ นบส.รุ่นที่ 69 ทุกท่าน เตรียมเสื้อสูทไปช่วงวันปฐมนิเทศด้วย เพื่อใช้ในการถ่ายรูปของรุ่น

รายละเอียด