หน้าหลัก
หลักสูตร นบส.กษ.
หลักสูตร นบส.กษ.รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ 2566

หลักสูตร นบส.กษ.รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ 2566

  23 ก.พ. 2566, 11:17

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 6
Civil Service Executive Development Programme Ministry of Agriculture and Cooperatives

รายละเอียด