หน้าหลัก
หลักสูตร นบต.
หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 62

หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 62

  9 ก.พ. 2566, 09:26

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับต้น รุ่นที่ 62  
ปีงบประมาณ 2566
ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2566
(รูปแบบการเรียนรู้บนระบบ Online Learning)

รายละเอียด