หน้าหลัก
หลักสูตร นบต.
หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 61

หลักสูตร นบต. รุ่นที่ 61

  8 ธ.ค. 2565, 16:40

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ 61

ปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 13 - 28 ธันวาคม 2565

(รูปแบบการเรียนรู้บนระบบ Online Learning)

รายละเอียด